Sàn nâng kỹ thuật thép OA / Bare của Trung Quốc

Sàn nâng kỹ thuật thép OA / Bare của Trung Quốc

Ở Trung Quốc có rất nhiều nhà máy sản xuất sàn nâng kỹ thuật, phải kể đến các thương hiệu lớn như Jiachen, Huatong, Xiangli, ZT Floor, XL Floor, YK Floor, M2 Floor,... Sàn nâng kỹ thuật OA / Bare được ứng dụng làm bề mặt, tạo không gian trống giữa sàn bê tông với tấm sàn [...]

Sàn nâng kỹ thuật thép OA / Bare của Hàn Quốc

Sàn nâng kỹ thuật thép OA / Bare của Hàn Quốc

Hiện tại Việt Nam một số sản phẩm thương hiệu sàn nâng kỹ thuật Hàn Quốc là Maxitowa, Enva Tech, Hansang.  Sàn nâng kỹ thuật được ứng dụng làm bề mặt, tạo không gian trống giữa sàn bê tông với tấm sàn nâng kỹ thuật để đi các hệ thống dây dẫn, máng đỡ,...Sử dụng sàn [...]

Sàn nâng kỹ thuật thép OA / Bare của Nhật Bản

Sàn nâng kỹ thuật thép OA / Bare của Nhật Bản

Hiện tại Việt Nam một số sản phẩm thương hiệu sàn nâng kỹ thuật Nhật Bản là Naka, Omega (Nichias).  Sàn nâng kỹ thuật được ứng dụng làm bề mặt, tạo không gian trống giữa sàn bê tông với tấm sàn nâng kỹ thuật để đi các hệ thống dây dẫn, máng đỡ,...Sử dụng sàn nâng tạo [...]

Sàn thép Trung Quốc V1 3VGROUPS

Sàn thép Trung Quốc V1 3VGROUPS

Giới thiệu sàn nâng kỹ thuật thép hoàn thiện bề mặt HPL hoặc PVC của Trung Quốc Ở Trung Quốc có rất nhiều nhà máy sản xuất sàn nâng kỹ thuật, phải kể đến các thương hiệu lớn như Jiachen, Huatong, Xiangli, ZT Floor, XL Floor, YK Floor, M2 Floor,... Sàn nâng kỹ thuật được ứng dụng làm [...]

Sàn thép Trung Quốc V2 3VGROUPS

Sàn thép Trung Quốc V2 3VGROUPS

Giới thiệu sàn nâng kỹ thuật thép hoàn thiện bề mặt HPL hoặc PVC của Trung Quốc Ở Trung Quốc có rất nhiều nhà máy sản xuất sàn nâng kỹ thuật, phải kể đến các thương hiệu lớn như Jiachen, Huatong, Xiangli, ZT Floor, XL Floor, YK Floor, M2 Floor,... Sàn nâng kỹ thuật được ứng dụng làm [...]

Sàn thép Trung Quốc V3 3VGROUPS

Sàn thép Trung Quốc V3 3VGROUPS

Giới thiệu sàn nâng kỹ thuật thép hoàn thiện bề mặt HPL hoặc PVC của Trung Quốc Ở Trung Quốc có rất nhiều nhà máy sản xuất sàn nâng kỹ thuật, phải kể đến các thương hiệu lớn như Jiachen, Huatong, Xiangli, ZT Floor, XL Floor, YK Floor, M2 Floor,... Sàn nâng kỹ thuật được ứng dụng làm [...]

Sàn thép Trung Quốc V4 3VGROUPS

Sàn thép Trung Quốc V4 3VGROUPS

Giới thiệu sàn nâng kỹ thuật thép hoàn thiện bề mặt HPL hoặc PVC của Trung Quốc Ở Trung Quốc có rất nhiều nhà máy sản xuất sàn nâng kỹ thuật, phải kể đến các thương hiệu lớn như Jiachen, Huatong, Xiangli, ZT Floor, XL Floor, YK Floor, M2 Floor,... Sàn nâng kỹ thuật được ứng dụng làm [...]

Sàn thép Hàn Quốc HQV1 3VGROUPS

Sàn thép Hàn Quốc HQV1 3VGROUPS

Giới thiệu sàn nâng kỹ thuật thép hoàn thiện bề mặt HPL hoặc PVC của Hàn Quốc Hiện tại Việt Nam một số sản phẩm thương hiệu sàn nâng kỹ thuật Hàn Quốc là Maxitowa, Enva Tech, Hansang.  Sàn nâng kỹ thuật được ứng dụng làm bề mặt, tạo không gian trống giữa sàn bê tông [...]