Sàn nâng kỹ thuật thép OA / Bare của Trung Quốc

Sàn nâng kỹ thuật thép OA / Bare của Trung Quốc

Ở Trung Quốc có rất nhiều nhà máy sản xuất sàn nâng kỹ thuật, phải kể đến các thương hiệu lớn như Jiachen, Huatong, Xiangli, ZT Floor, XL Floor, YK Floor, M2 Floor,... Sàn nâng kỹ thuật OA / Bare được ứng dụng làm bề mặt, tạo không gian trống giữa sàn bê tông với tấm sàn [...]

Sàn nâng kỹ thuật thép OA / Bare của Hàn Quốc

Sàn nâng kỹ thuật thép OA / Bare của Hàn Quốc

Hiện tại Việt Nam một số sản phẩm thương hiệu sàn nâng kỹ thuật Hàn Quốc là Maxitowa, Enva Tech, Hansang.  Sàn nâng kỹ thuật được ứng dụng làm bề mặt, tạo không gian trống giữa sàn bê tông với tấm sàn nâng kỹ thuật để đi các hệ thống dây dẫn, máng đỡ,...Sử dụng sàn [...]

Sàn nâng kỹ thuật thép OA / Bare của Nhật Bản

Sàn nâng kỹ thuật thép OA / Bare của Nhật Bản

Hiện tại Việt Nam một số sản phẩm thương hiệu sàn nâng kỹ thuật Nhật Bản là Naka, Omega (Nichias).  Sàn nâng kỹ thuật được ứng dụng làm bề mặt, tạo không gian trống giữa sàn bê tông với tấm sàn nâng kỹ thuật để đi các hệ thống dây dẫn, máng đỡ,...Sử dụng sàn nâng tạo [...]