tầm nhìn và sứ mệnh

tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH Tầm nhìn Trở thành đơn vị Cung cấp và Thi công Sàn Nâng Kỹ Thuật số 1 tại Việt Nam vào năm 2022. Các chi nhánh của công ty sẽ có mặt tại tất cả các khu vực trọng yếu của nước Việt Nam. Hiện tại Sàn Nâng Kỹ Thuật 3V đã [...]