Giới thiệu Sàn nâng kỹ thuật 3V

Giới thiệu Sàn nâng kỹ thuật 3V

Sàn Nâng Kỹ thuật 3V là loại sàn phụ lắp đặt trên sàn nhà bê tông, cách mặt sàn bê tông một khoảng cách nào đó bởi hệ chân đế chịu tải. Sàn Kỹ thuật chuyên sử dụng cho các tổng đài, trung tâm điện, máy, phòng carbin, nhà điều hành trung tâm, phòng vi [...]