CẢM NHẬN CỦA TẬP THỂ 3V SAU CHUYẾN TỪ THIỆN TẠI TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG BẢO TRỢ NGƯỜI BẠI LIỆT THẠNH LỘC

CẢM NHẬN CỦA TẬP THỂ 3V SAU CHUYẾN TỪ THIỆN TẠI TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG BẢO TRỢ NGƯỜI BẠI LIỆT THẠNH LỘC

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao cuộc sống của tôi khó khăn? Đã bao giờ bạn tự hỏi sao cuộc sống toàn điều bất hạnh đến với tôi? Tôi không có nhiều tiền, tôi không được đi xe sang trọng, tôi không được đi du lịch nước ngoài Và đã bao giờ bạn [...]