Hạng Mục 3V Group Thi Công Nhà máy POSCO KCN Phú Mỹ – Vũng Tàu

Hạng Mục 3V Group Thi Công Nhà máy POSCO KCN Phú Mỹ – Vũng Tàu

3V Group là đơn vị thi công nhà máy Posco KCN Sàn nâng kỹ thuật công trình tại Lô số 1 KCN Phú Mỹ 2 - Thị Trấn Phú Mỹ - Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công ty TNHH Posco Việt Nam được thành lập ngày 15/11/2006. Nhà máy cán nguội của công ty được xây dựng có quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á.