Hạng Mục 3V Group Thi Công Sàn Nâng Kỹ Thuật Tại AN GIANG

Hạng Mục 3V Group Thi Công Sàn Nâng Kỹ Thuật Tại AN GIANG

HPL có nhiều màu sắc khá nhau để lựa chọn cho bề mặt sàn nâng phù hợp với không gian xung quanh. HPL là high pressure laminate có độ bền cơ học cao, khả năng chống tĩnh điện nên được sử dụng để phủ nên bề mặt nhều loại vật liệu, trong đó có sàn nâng